Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 13 Fevral 1435    Kasım: 111
2 Rәcәb 1441

26
Fevral
2020
Çәrşәnbә

İlin 57. Günü, Qalan gün : 309
2. Ay, 29 Gün, 09. Hafta
Günün Uzanması 3 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

Fəzilətlərin ən üstünü sənə gəlməyənə getmək, verməyənə vermək və pislik edənə yaxşılıq etməkdir. Hədisi-şərif


Ermənilərin Xocalı soyqırımı (1992).