Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 27 Teşrîn-i Sânî 1434    Kasım: 33
3 Rәbi'ül-Axir 1440

10
Dekabr
2018
Bazar Ertәsi

İlin 344. Günü, Qalan gün : 21
12. Ay, 31 Gün, 50. Hafta
Günün Qısalması 0 deqiqe - Bu gün azan vaxtları teyin edilmir (verilmez).

Kim mənə itaət edərsə Allaha itaət etmiş, hər kim mənə üsyan edərsə Allaha üsyan etmiş olar. (Hədisi-şərif)


Ümumdünya insan hüquqları günü.