Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 09 Teşrîn-i Sânî 1435    Kasım: 15
25 Rәbi'ül-әvvәl 1441

22
Noyabr
2019
Cümә

İlin 326. Günü, Qalan gün : 39
11. Ay, 30 Gün, 47. Hafta
Günün Qısalması 3 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige qabağa çekilir.

Dünya malı üçün çalışmaq asan, lakin hesabından qurtulmaq çətindir. Fudayl ibn İyad (rahmətullahi aleyh)


AR ədliyyə işçilərinin peşə günü. Azərbaycan Respublikasının Sumqayıt şəhər günü. (1949)