Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 07 Kânûn-i Sânî 1436    Kasım: 74
7 Cәmazil-Axir 1442

20
Yanvar
2021
Çәrşәnbә

İlin 20. Günü, Qalan gün : 345
1. Ay, 31 Gün, 03. Hafta
Günün Uzanması 1 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

Möminin qəlbində imanla həsəd bir yerdə olmaz. (Hədisi-şərif)

Qanlı 20 yanvar hadisəsi (1990).