Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1402    Rûmî: 04 Aprel 1440    Kasım: 162
8 Şәvval 1445

17
Aprel
2024
Çәrşәnbә

İlin 108. Günü, Qalan gün : 258
4. Ay, 30 Gün, 16. Hafta
Günün Uzanması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

“Hər şeyin təməli var. İslamın təməli Əshabımı və Əhli beytimi sevməkdir” (Hədisi-şərif)

Bu gecə Qədir Gecəsidir. Prezident Turqut Özalın vəfat etməsi (1993).