Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۷ رومی: ۰۷ حزیران ۱۴۳۵ خضر: ۴۶
۱۷ شوال ۱۴۴۰

۲۰ جون (ژوئن) سال ۲۰۱۹ میلادی
۳۰
جوزا
خرداد
۱۳۹۸
پنج شنبه

عیسی- علیه السلام- را گفتند: ما را چیزی بیاموز كه بدان ببهشت رسیم، گفت: هرگز حدیث مكنید، گفتند: نتوانیم، گفت: پس جز حدیث خیر مكنید.

روز جهانی پناهندگان - طولانی ترین روز و كوتاه ترین شب سال

مغلوب شدن جم سلطان در جنگ با بایزید خان ثانی ۱۴۸۱ میلادی