Untitled Document

هجری شمسی: ۱۴۰۱ رومی: ۱۳ مارت ۱۴۳۹ قاسم: ۱۳۹
۴ رمضان ۱۴۴۴

۲۶ مارچ (مارس) سال ۲۰۲۳ میلادی
۶
حمل
فروردین
۱۴۰۲
یکشنبه

هر كس زن خواهد از برای مال، خداوند او را فقیر گرداند و اگر از برای جمال خواهد آن جمال او بر وی وبال گرداند و اگر از برای حسن و خوبی خواهد زود زایل گرداند حسن ویرا از وی و اگر از برای دین خواهد بركت دهد او را دران زن.

(حدیث شریف)

روز یادواره شهدای بالكان (ادیرنه)

اشغال ادیرنه ۱۹۱۳ میلادی