Untitled Document

Һиҗри Шәмси: 1400    Руми: 10 Октябрь 1437    Тизлек: 171
17 Рабигыль-әүвәл 1443

23
Октябрь
2021
Шимбә

Елның 296.көне, Калган көн : 69
10. Ай, 31 көн, 42. Атна
Көн кыскаруы 4 минут - Әзани сәгать 2 минут алга күчәр.

Шөкер итүнең нигезе – нигъмәт иясен тану. Моны күңел белән кабул итү вә тел белән сөйләүдер. Габделкадир Җәйләни 


Реклама хезмәткәрләре көне