Untitled Document

Һиҗри Шәмси: 1398    Руми: 26 Ноябрь 1435    Ноябрь: 32
12 Рабигыль-ахир 1441

9
Декабрь
2019
Дүшәмбе

Елның 343.көне, Калган көн : 22
12. Ай, 31 көн, 50. Атна
Көн кыскаруы 0 минут - Бүген әзани сәгать көйләнмәс.

Чирле сәламәтне аңламас. Төрек мәкале

Ватан Геройлары көне