Untitled Document

Хиджри Шемси: 1401    Руми: 15 Тешрин-и сани 1438    Касъм: 21
4 ДЖЕМАЗИЛ-ЕВВЕЛ 1444

28
НОЕМВРИ
2022
Понеделник

332 ден от началото на годината, Оставащи дни : 33
11. Месец, 30 Ден, 48. Седмица
Денят намалява с 1 минута - Днес часа езани не се сверява.

Упорстването в греха е глупост. Абдулхаким-и Арваси (рахметуллахи алейх)