Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 09 Тешрин-и сани 1435    Касъм: 15
25 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1441

22
НОЕМВРИ
2019
Джума Петък

326 ден от началото на годината, Оставащи дни : 39
11. Месец, 30 Ден, 47. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Упорстването в греха е глупост. Абдулхаким-и Арваси (рахметуллахи алейх)