Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 12 Юли 1437    Хъзър: 81
15 ЗИЛ-ХИДЖЕ 1442

25
ЮЛИ
2021
Неделя

206 ден от началото на годината, Оставащи дни : 159
7. Месец, 31 Ден, 29. Седмица
Денят намалява с 1 минута - Днес часа езани не се сверява.

Алкохолът не притежава качеството на лекарство. Той разболява. (Хадис-и шериф)