Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 09 Тешрин-и еввел 1434    Хъзър: 170
13 САФЕР 1440

22
ОКТОМВРИ
2018
Понеделник

295 ден от началото на годината, Оставащи дни : 70
10. Месец, 31 Ден, 43. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута напред.

Основата на религията е наставлението.

(Хадис-и шериф)