Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 05 Май 1437    Хъзър: 13
6 ШЕВВАЛ 1442

18
МАЙ
2021
Вторник

138 ден от началото на годината, Оставащи дни : 227
5. Месец, 31 Ден, 20. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Рабът се извисява с четири неща. Това са знание, благоприличие, сигурност и целомъдрие. Енвер Йорен (рахметуллахи алейх)