Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 27 Тешрин-и сани 1434    Касъм: 33
3 РЕБИ'УЛ-АХИР 1440

10
ДЕКЕМВРИ
2018
Понеделник

344 ден от началото на годината, Оставащи дни : 21
12. Месец, 31 Ден, 50. Седмица
Денят намалява с 0 минута - Днес часа езани не се сверява.

Знанието не помага на онзи, който не опазва нефса си от грях и лош нрав.

Имам-ъ Шафии (рахметуллахи алейх)