Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 05 Август 1435    Хъзър: 105
17 ЗИЛ-ХИДЖЕ 1440

18
АВГУСТ
2019
Неделя

230 ден от началото на годината, Оставащи дни : 135
8. Месец, 31 Ден, 33. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Най-добър сред вас е онзи, който прави тевбе веднага след извършения грях. (Хадис-и шериф)