Untitled Document

Хиджри Шемси: 1400    Руми: 02 Август 1438    Хъзър: 102
17 МУХАРРЕМ 1444

15
АВГУСТ
2022
Понеделник

227 ден от началото на годината, Оставащи дни : 138
8. Месец, 31 Ден, 33. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута напред.

Молитвата на трима без съмнение се приема: на угнетения, гостенина и родителите. (Хадис-и шериф)