Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 07 Канун-и сани 1436    Касъм: 74
7 ДЖЕМАЗИЛ-АХИР 1442

20
ЯНУАРИ
2021
Сряда

20 ден от началото на годината, Оставащи дни : 345
1. Месец, 31 Ден, 03. Седмица
Денят нараства с 1 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Харам е да се мразят хората, които дават наставления. М. Хадими (рахметуллахи алейх)