Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 13 Февруари 1435    Касъм: 111
2 РЕДЖЕБ 1441

26
ФЕВРУАРИ
2020
Сряда

57 ден от началото на годината, Оставащи дни : 309
2. Месец, 29 Ден, 09. Седмица
Денят нараства с 3 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Реджеб е месецът на Аллаху теаля. Който прояви уважение и почит към месец Реджеб, Аллаху теля ще го дари, на този свят и отвъдното с много блага. (Хадис-и шериф)