Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 07 Юни 1435    Хъзър: 46
17 ШЕВВАЛ 1440

20
ЮНИ
2019
Четвъртък

171 ден от началото на годината, Оставащи дни : 194
6. Месец, 30 Ден, 25. Седмица
Денят намалява с 1 минута - Днес часа езани не се сверява.

Обещавам ви, че ще влезе в Дженнета мюслиманин, който не спори с никого и не ранява никого с думи, въпреки да е прав. (Хадис-и шериф)