Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 28 Юли 1436    Хъзър: 97
20 ЗИЛ-ХИДЖЕ 1441

10
АВГУСТ
2020
Понеделник

223 ден от началото на годината, Оставащи дни : 143
8. Месец, 31 Ден, 33. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Истинското разбиране е осъзнаването на това, че си нуждаещ. Хазрети Ебу Бекр (радияллаху анх)