Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 07 Април 1435    Касъм: 164
15 ШАБАН 1440

20
АПРИЛ
2019
Събота

ИМСАКИЙЕ
110 ден от началото на годината, Оставащи дни : 255
4. Месец, 30 Ден, 16. Седмица
-

Вратите на милостта се отварят в четири нощи. Молитвите, отправени в тях, не се отхвърлят. (Това са) Първата нощ на Рамазан и Курбан байрама, нощта Бераат и Арефе. (Хадис-и шериф)