Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 02 Февруари 1434    Касъм: 100
10 ДЖЕМАЗИЛ-АХИР 1440

15
ФЕВРУАРИ
2019
Джума Петък

46 ден от началото на годината, Оставащи дни : 319
2. Месец, 28 Ден, 07. Седмица
Денят нараства с 4 минута - Часа Езани 2 преместете с минута назад.

Ако някой зарадва едно дете, Аллаху теаля опрощава всичките му грехове, освен ширк (съдружаването). (Хадис-и шериф)