Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 05 Mayıs 1437    Hızır: 13
6 ŞEVVÂL 1442

18
MAYIS
2021
Salı

Yılın 138. günü, Kalan Gün : 227
5. Ay, 31 Gün, 20. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Kimin üç kızı olur da onların ihtiyaçlarını karşılar, kendilerine merhamet ederse, elbette Cennet ona vâcip olur. Hadîs-i şerîf

Kanûnî Sultan Süleyman Hân’ın Belgrad seferi (1521) - Müzeler Günü ve Haftası - Gül mevsimi


Featured Image 01