Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 07 Nisan 1435    Kasım: 164
15 ŞA'BÂN 1440

20
NİSAN
2019
Cumartesi

İMSÂKİYE
Yılın 110. günü, Kalan Gün : 255
4. Ay, 30 Gün, 16. Hafta
Gündüzün uzaması 3 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Bid’at ehline saygı göstermek, İslâmın yıkılmasına yardım etmektir. İmâm-ı Rabbânî “Rahmetullahi aleyh”


Güneş, Sevr (Boğa) Burcu’nda - Sitte-i Sevr’in (Boğa Soğuğu) başı - Yavuz Sultan Selim Hânın İran seferine çıkması (1514)Featured Image 01