Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 07 Prill 1435    Nëntor: 164
15 SHABAN 1440

20
PRILL
2019
E Shtunë

KOHET E AGJERIMIT
Dita 110. e vitit, Ditët e Mbetura : 255
Muaji 4., 30 Ditë, Java 16.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Ai që rend pas gjërave të panevojshme, lë pas dore gjërat e rëndësishmë. Hazreti Ali (Radijallahu anh)

E-mail: bilgi@hakikatkitabevi.com