Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 02 Shkurt 1434    Nëntor: 100
10 XHEMAZIJEL AHIR 1440

15
SHKURT
2019
E Xhuma

Dita 46. e vitit, Ditët e Mbetura : 319
Muaji 2., 28 Ditë, Java 07.
Zgjatja e Dites 4 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta mbrapa.

Kush përhap një synnetin tim të harruar, fiton sevapin e 100 shehidëve. Hadithi sherif

http://www.dinimizislam.com