Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 07 Qershor 1435    Hızır: 46
17 SHEVVAL 1440

20
QERSHOR
2019
E Enjte

Dita 171. e vitit, Ditët e Mbetura : 194
Muaji 6., 30 Ditë, Java 25.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Kush kryen gjynahe duke qeshur, do të futet në Xhehennem duke qarë. Ebu Musel Esh'ari (Rrahmetullahi alejh)


http://www.hakikatkitabevi.net