Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 27 Nëntor 1434    Nëntor: 33
3 REBIUL AHIR 1440

10
DHJETOR
2018
E Hënë

Dita 344. e vitit, Ditët e Mbetura : 21
Muaji 12., 31 Ditë, Java 50.
Shkurtimi I Ditës 0 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Asnjënjeri nuk e ka besimin të plotë derisa të mos dëshirojë për vëllanë e tij, atë çka dëshiron për vete. Hadithi sherif