Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 13 Mars 1439    Nëntor: 139
4 RAMAZAN 1444

26
MARS
2023
E Djelë

Kalendari i Imsakut në 44 gjuhë
Dita 85. e vitit, Ditët e Mbetura : 280
Muaji 3., 31 Ditë, Java 12.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Agjërimi është mburoja e besimtarit nga Xhehennemi. Hadithi sherif