Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 07 Janar 1436    Nëntor: 74
7 XHEMAZIJEL AHIR 1442

20
JANAR
2021
E Mërkurë

Dita 20. e vitit, Ditët e Mbetura : 345
Muaji 1., 31 Ditë, Java 03.
Zgjatja e Dites 1 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Syri duhet të ruhet që të mos shohë harame dhe gabimet e të tjerëve. Bejazid Bistami (Rrahmetullahi alejh)