Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 05 Maj 1437    Hızır: 13
6 SHEVVAL 1442

18
MAJ
2021
E Martë

Dita 138. e vitit, Ditët e Mbetura : 227
Muaji 5., 31 Ditë, Java 20.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Tre gjëra janë nga cilësitë e munafikëve. Gënjejnë, nuk e mbajnë fjalën e dhënë dhe nuk e çojnë në vend amanetin. Hadithi sherif