Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 05 Gusht 1435    Hızır: 105
17 DHIL HIXHE 1440

18
GUSHT
2019
E Djelë

Dita 230. e vitit, Ditët e Mbetura : 135
Muaji 8., 31 Ditë, Java 33.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

O njeri! N.q.s sot frikësohesh nga gjynahet, nesër nuk frikësohesh prej asgjëje. Sadi Shirazi (Rrahmetullahi alejh)