Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 15 Nëntor 1438    Nëntor: 21
4 XHEMAZIJEL EVVEL 1444

28
NENTOR
2022
E Hënë

Dita 332. e vitit, Ditët e Mbetura : 33
Muaji 11., 30 Ditë, Java 48.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

∞ Mësojini fëmijët tuaj të dinë më shumë se ju, se ata janë për një kohë më tej nga koha juaj. Naim Fasheri