Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 09 Tetor 1434    Hızır: 170
13 SAFER 1440

22
TETOR
2018
E Hënë

Dita 295. e vitit, Ditët e Mbetura : 70
Muaji 10., 31 Ditë, Java 43.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Sikur nesër do të vdesni për Ahiret, dhe sikur nuk do të vdesni kurr, punoni për botë. Hadithi sherif