Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 02 Gusht 1438    Hızır: 102
17 MUHARREM 1444

15
GUSHT
2022
E Hënë

Dita 227. e vitit, Ditët e Mbetura : 138
Muaji 8., 31 Ditë, Java 33.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

∞ Allahu i largon nga fqinjtë njëmijë fatkeqësi e kobe për hir të besimtarit të virtytshëm. Hadithi sherif