Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 09 Nëntor 1435    Nëntor: 15
25 REBIUL EVVEL 1441

22
NENTOR
2019
E Xhuma

Dita 326. e vitit, Ditët e Mbetura : 39
Muaji 11., 30 Ditë, Java 47.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Pas faljes së pesë kohëve të namazit, është farz për çdo musliman që të punojë dhe të fitojë në mënyrë hallall. Hadithi sherif