Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 04 Prill 1440    Nëntor: 162
8 SHEVVAL 1445

17
PRILL
2024
E Mërkurë

Dita 108. e vitit, Ditët e Mbetura : 258
Muaji 4., 30 Ditë, Java 16.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Një njeri i cili nuk është i mirë për vetën e tij, nuk mund të jetë i mirë për askënd. Imam Maliku (Rrahmetullahi alejh)