Untitled Document

Хижри Шамси: 1397    Руми: 02 Февраль 1434    Касым: 100
10 ЖАМАЗИЛЬ-АХЫР 1440

15
ФЕВРАЛЬ
2019
Жума

Жылдын 46. күнү, Калган Күн : 319
2. Ай, 28 Күн, 07. Апта
Күндүздүн узаруусу 4мүнөт - Азани саат 2 мүнөт артка алынат.

Рак менен ооруган балдардын бүткүл дүйнөлүк күнү. Алгачкы алиппе китеби “Алифба йаки төтө окуу” деген аталышта басылып чыккан. (1911-ж.)

Жакшы адамдардын жүрөгүндө жакшы, жаман адамдардын жүрөгүндө жаман ойлор жүрөт. Ибн Хиббан (Рахметуллахи алейх)