Untitled Document

Хижри Шамси: 1398    Руми: 28 Июль 1436    Хызыр: 97
20 ЗИЛЬ-ХИЖЖА 1441

10
АВГУСТ
2020
Дүйшөмбү

Жылдын 223. күнү, Калган Күн : 143
8. Ай, 31 Күн, 33. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

Бирөөгө алакан сунуп кала тургудай абалга түшүү мусулманга жарашпайт. Ибрахим Хаввас (Рахметуллахи алейх)


(Абай) Ибрахим Кунанбаев дүйнөгө келди. (1845-ж.)