Untitled Document

Хижри Шамси: 1400    Руми: 10 Ташрин-и Авваль 1437    Хызыр: 171
17 РАБИУЛЬ-АВВАЛЬ 1443

23
ОКТЯБРЬ
2021
Ишемби

Жылдын 296. күнү, Калган Күн : 69
10. Ай, 31 Күн, 42. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 4мүнөт - Азани саат 2 мүнөт алдыга алынат.

Көргөн кезиңерде Аллаху тааланы эстеткен, сөздөрү илимиңерди арттырган, илими акыретти ойлоого көмөктөшкөн адамдар менен бирге болгула! Хадиси шариф

Эл аралык Ак илбирс күнү. Бишкектеги “Манас” аэропорту пайдаланууга берилген. (1974-ж.)