Untitled Document

Хижри Шамси: 1399    Руми: 12 Июль 1437    Хызыр: 81
15 ЗИЛЬ-ХИЖЖА 1442

25
ИЮЛЬ
2021
Жекшемби

Жылдын 206. күнү, Калган Күн : 159
7. Ай, 31 Күн, 29. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 1мүнөт - Бүгүн азани саат туураланбайт.

Өлүү балээ эмес. Чыныгы балээ – өлгөндөн кийин башына эмне түшө тургандыгын билбөө. Имам Раббани (Рахметуллахи алейх)

Тарык бин Зияд испанияны мусулмандардын бийлигине алды. (711-ж.)