Untitled Document

Хижри Шамси: 1398    Руми: 09 Ташрин-и Сани 1435    Касым: 15
25 РАБИУЛЬ-АВВАЛЬ 1441

22
НОЯБРЬ
2019
Жума

Жылдын 326. күнү, Калган Күн : 39
11. Ай, 30 Күн, 47. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 3мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

Кедейлик – жагдайына шүгүр кылып, эч кимге даттанбоо, муктаждыгын жашыруу деген сөз. Ибрахим Хаввас (Рахметуллахи алейх)


Америка президенти Джон Кенеди киши колду болуп өлтүрүлдү. (1963-ж.)