Untitled Document

Хижри Шамси: 1397    Руми: 07 Июнь 1435    Хызыр: 46
17 ШАВВАЛЬ 1440

20
ИЮНЬ
2019
Бейшемби

Жылдын 171. күнү, Калган Күн : 194
6. Ай, 30 Күн, 25. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 1мүнөт - Бүгүн азани саат туураланбайт.

Аллаху таала жибектей жумшак мүнөздүү адамдарды жакшы көрөт жана аларга жардамчы болот. Катуу, ачуулуу адамдарга жардам бербейт.

Хадис шариф


Кыргыз элчиси Абдрахман Кучаков көз жумган. (1789-ж.)